ASIQ

Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi
poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ

ASIQ projekat

Naziv projekta: „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“

Ukupni budžet projekta /EU sufinanciranje: 575.122,10 EUR / 488.278,64 EUR

Trajanje projekta: 01.07.2020. – 31.12.2021.

Prioritetna osa:  Poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalne zaštite

Vodeći partner: Gradska razvojna agencija Banja Luka

Partneri na projektu:

  • Javna ustanova Centar „Zaštiti me“ Banja Luka
  • Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora – Banja Luka
  • Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ – Podgorica
  • Osnovna škola „Voštarnica“ – Zadar

Ciljevi ASIQ programa

Glavni cilj ASIQ projekta je povećati dostupnost, dostupnost i kvalitet pruženih zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području kroz novu uslugu dijagnostike sluha i govora. Ovaj cilj se želi postići kroz nekoliko komponenata, jer će projekat omogućiti nabavku savremene dijagnostičke i medicinske opreme, transportnih vozila i poboljšanje znanja i vještina medicinskog osoblja i socijalnih radnika. Štaviše, mali prilagodbeni radovi stvoriće bolje uslove i usluge za djecu kao i za socijalne radnike.“Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ” je projekat koji se finansira i organizuje kroz Eu Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. 

Stručna literatura

Literatura korisna za provođenje uslugai primjenu opreme iz ASIQ projekta

Primjeri dobre prakse

Ogledni primjeri primjene opreme i usluga iz ASIQ projekta

Gotov nastavni sadržaj

Preporuke za rad sa djecom i pripreme koje su napravili učitelji i stručni saradnici iz četri partnerske ustanove

Kutak za roditelje

Korisne informacije za roditelje o ASIQ projektu