O nama

Cidea

Gradska razvojna agencija „Cidea“ osnovana je 2004. godine sa ciljem da pomogne malim i srednjim preduzećima u pripremi i realizaciji poslovnih planova i tako stvori nova radna mjesta.

Promjenom organizacije rada i zahvaljujući našim kolegama, saradnicima i zaposlenima uspjeli smo ostvariti mnogobrojne projekte koji su imali veliki značaj za grad Banju Luku.

Gradska razvojna agencija je članica TERIS-a  i EURADA.

Svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji 35 mjesnih zajednica, a osnovni zadaci su mu revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak na ova područja i podsticanja stanovništva da se intenzivnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom. 

Sjedište Centra je u Banjoj Luci, u Ulici Vojvode Momčila 10, 12 i 16. Osim u sjedištu, djelatnost obavlja i na lokalitetu Manjača, u okviru kompleksa Razvojno – edukativnog centra “Manjača”, potom u Hercegovačkoj kući smještenoj u banjalučkom naselju Hanište u Ulici Braće Mažar i majke Marije, kao i u “Krajiškoj kući” smještenoj u centru Banje Luke u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 46.

Naša Adresa

Ul. Josifa Pančića 8

Banja Luka, 78000  Bosna i Hercegovina

www.cidea.org