Edukacija iz oblasti asistivne tehnologije i ORL za zaposlene u partnerskim ustanovama

Radionicama iz oblasti asistivnih tehnologija i ORL, završena je aktivnost edukacije prvog nivoa, tj. obuke zaposlenih u partnerskim ustanovama projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ –  ASIQ.

Edukacija iz oblasti asistivnih tehnologija održana je 28. jula 2021. godine, a iz oblasti ORL 16. avgusta 2021. godine. Prije ovoga održane su edukacije iz oblasti logopedije i senzorne integracije, pa je ovim kompletirana planirana aktivnost edukacije koja je održana online, uz učešće blizu 65 lica, a obzirom na odabrene teme i vezu sa svakodnenim obavljanjem poslova u svojim ustanovama, dosta učesnika je uzelo učešće u više termina.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

Share on facebook
Podijelite preko Facebooka
Share on twitter
Podijelite preko Twittera
Share on linkedin
Podijelite preko Linkedina
Share on email
Podijelite preko emaila