Edukacija “Primjene okupacione terapije u mentalnom zdravlju kod djece i adolescenata” – 20 maj

Uposlenice Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka, Sofija Pavlišin i Gorana Vučković, su učestvovale na četvrtom modulu “Primjene okupacione terapije u mentalnom zdravlju kod djece i adolescenata”, održanog u periodu od 14.05.-18.05.2022 godine u Sarajevu.

Opšti cilj ovog modula jeste sticanje vještina u primjeni okupacione terapije u mentalnom zdravlju djece i adolescenata i kreiranje plana intervencije, te sticanje teoretskog znanja o mentalnim poremećajima u dječijem uzrastu i praktičnog znanja o tehnikama okupacione terapije i primjeni kod ciljne grupe.

Share on facebook
Podijelite preko Facebooka
Share on twitter
Podijelite preko Twittera
Share on linkedin
Podijelite preko Linkedina
Share on email
Podijelite preko emaila