Kutak za roditelje

U okviru projekta rekonstruisan je internatski prostor u kojem se realizuju Programi rane
intervencije. Uređeni su kabineti stručnih saradnika, hodnici i pomoćno tehničke
prostorije odnosno stvoreni su uslovi da svoj rad obavljamo na kvalitetniji način, a djeci
je boravak ustanovi sada ugodniji. Sa realizacijom projekta stvoreni su infrastrukturni
preduslovi da se u našoj ustanovi Programi rane intervencije postave na još
kvalitetnijem nivou. Takođe, sa nabavkom logopetskog i Natali Baraga seta rad na
individualnim tretmanima kod logopeda i defektologa tiflologa će dobiti na dodatnom
kvalitetu i efikasnosti.