Nabavljena 2 digitalna logopedska seta za primjenu u logopedskim terapijama u OŠ Voštarnica – Zadar

Zahvaljujući sredstvima osiguranim kroz projekt „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, od 4. ožujka 2021. Osnovna škola Voštarnica – Zadar
u radu s korisnicima koristi 2 Digitalna logopedska seta (USB PC klinički komplet) za primjen u terapijama različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha.

Visoko sofisticirani digitalni instrument namijenjen je za dijagnostiku glasa i govora koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno  procesuiranje i digitalnu obradu signala (DSK). Aparat koristi višestruku modifikaciju zvuka s velikom preciznošću i uvijek na točno određen način, gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Sastoji se od  tri dijela: procesora zvuka i programske memorije,  mikrofona i slušalica.  Set sadrži 50 gotovih programa (aplikacija) koje se jednostavno i brzo mogu aktivirati.  Primjenjiv u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu kod većine poremećaja: poremećaja glasa i izgovora, poremećaja tečnosti, oštećenja sluha, razvojno jezičnih poremećaja, poremećaja čitanja, ADHD – poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje i poremećaja slušnog procesuiranja. Optimalno je  podešen za svaki glas tako da učenik lijepo može čuti i spoznati kako se na nivou mozga tamo negdje taj glas formira. Ima opciju odloženog govora što znači kada učenik izgovori neku rečenicu on može s malim odloženim zakašnjenjem čuti sebe i tako može bolje usvojiti  izgovor glasova, rečenica ili nekih jedinica. Iako se radi o složenoj  sofisticiranoj tehnologiji aparat je za korisnika jednostavan i pouzdan. Logopedski set se koristi već 10 godina i od velike je pomoći u svakodnevnom radu te je postao dio standardne opreme koju bi trebao imati svaki logoped ili audiorehabilitator. Upotrebom seta skraćuje se period rehabilitacije i brže se dolazi do rezultata u granicama individualnih mogućnosti.

Share on facebook
Podijelite preko Facebooka
Share on twitter
Podijelite preko Twittera
Share on linkedin
Podijelite preko Linkedina
Share on email
Podijelite preko emaila