Naši partneri

Gradska razvojna agencija (BA)

Vodeći partner, Gradska razvojna agencija (BA) odgovoran je za organizaciju programa obuke za socijalne radnike iz programskog područja koji rade u ovoj oblasti. Partner će takođe uložiti napore u koordinaciju partnera i osiguravanje efikasne provedbe svih aktivnosti.

 Centar „Zaštiti me“ Banja Luka (BA)

Partner na projektu 2 Javna ustanova Centar „Zaštiti me“ Banja Luka (BA) odgovorna je za nabavku potrebne medicinske opreme u cilju poboljšanja dijagnoze i specijalističkog liječenja djece sa smetnjama u razvoju. Partner će takođe nabaviti potrebnu opremu za praktični rad i vozilo za prevoz djece.

JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora (BA)

Projektni partner 3 Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Banja Luka (BA) zadužena je za osiguranje boljih uslova za svoje učenike. To će biti osigurano nabavkom napredne medicinske i praktične opreme, kao i logističke opreme i transportnog vozila koje se koristi u svakodnevne svrhe.

JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ - Podgorica (ME)

Partner na projektu 4 Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ – Podgorica (ME) odgovoran je za adaptacijske radove u cilju obezbjeđenja boljih uslova za 5 praktičnih kabineta: somatopedske, tifološke i logopedske usluge, kuhinja i praonica.

Osnovna škola Voštarnica - Zadar (HR)

Projektni partner 5 Osnovna škola Voštarnica – Zadar (HR) odgovorna je za pružanje opreme za pomoćne tehnologije i opreme za integraciju senzora koja će pomoći učenicima. Partner će takođe nabaviti potrebnu opremu za nastavne svrhe i vozilo za prevoz djece