Preporuke i prilagođavanja obrazovno-vaspitnih sadržaja po područjima za djecu sa kombinovanim smetnjama po posebnom programu za rad u kućnim uslovima

Stručni aktiv defektologa koji realizuje poseban program obrazovno-vaspitnog rada za djecu sa kombinovanim smetnjama daje sljedeće preporuke i prilagođavanja za rad u kućnim uslovima: