Preporuke vaspitačice za rad sa djecom kod kuće

Vaspitača koja radi sa grupom djece u Centru za rani rast i razvoj daje sljedeće preporuke: