Preporuke – vježbajmo doma

Fizičko zdravlje je veoma važno za sve, a posebno fizički i tjelesni status je specičičan kod đece sa smetnjama u razvoju.