Preporuke za rad sa djecom kod kuće – II dio

Vaspitačica koja radi sa grupom djece u Centru za rani rast i razvoj pripremila je drugi dio preporuka.