Stimulacija sveukupnog s fokusom na rani dječiji razvoj

Opšte preporuke – zadržite đetetovu pažnju dok se igrate s njim, forsirajte direktan kontakt očima sa đetetom kad mu se obraćate. Pričajte đetetu dok se igrate sa njim. ponavljanje (tražiti od đeteta da ponovi sto je čulo, viđelo, probalo). Složenije aktivnosti, naloge, poruke dijeliti na manje cijeline.