O programu

Ciljevi ASIQ programa

Glavni cilj ASIQ projekta je povećati dostupnost, dostupnost i kvalitet pruženih zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području kroz novu uslugu dijagnostike sluha i govora. Ovaj cilj se želi postići kroz nekoliko komponenata, jer će projekat omogućiti nabavku savremene dijagnostičke i medicinske opreme, transportnih vozila i poboljšanje znanja i vještina medicinskog osoblja i socijalnih radnika. Štaviše, mali prilagodbeni radovi stvoriće bolje uslove i usluge za djecu kao i za socijalne radnike.“Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ” je projekat koji se finansira i organizuje kroz Eu Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.