Održani koordinacioni sastanak projektnih partnera i online monitoring visit

U Banjaluci je, 15. septembra 2021. godine, održan koordinacioni sastanak partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – ASIQ“. Sastanku su prisustvovali svi projektni partneri: Gradska razvojna agencija Banja Luka, kao vodeći partner projekta, te JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka, JU „Resursni centar za djecu i mlade“ Podgorica i O.Š. „Voštarnica“ Zadar.

Ispred Gradske uprave Banja Luka sastanku je prisustvovala Valentina Aničić, savjetnica gradonačelnika za ekonomska pitanja, a na dnevnom redu se našla i online monitoring posjeta Upravljačkog tijela i Zajedničkog tehničkog sekretarijata Interreg IPA CBC Programa.

Prezentovane su informacije o stepenu napretku projekta, tj. o do sada urađenim projektnim aktivnostima i poteškoćama u njihovom provođenju, postignutim rezultatima, kao i o planu provođenje preostalih projektnih aktivnosti i načinu postizanja postavljenih projektnih indikatora.

Projekat ASIQ, vrijednosti  575. 122,00 EUR, finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

Share on facebook
Podijelite preko Facebooka
Share on twitter
Podijelite preko Twittera
Share on linkedin
Podijelite preko Linkedina
Share on email
Podijelite preko emaila