Biljna proizvodnja – priprema praktična nastava

Učenicima objasnii kako se dijeli obrada zemljišta, cilj oranja i oruđa za osnovnu obradu. Učenicima u plasteniku objasniti i demonstrirati pricnip rada motorne freze i osposobiti ih da je koriste. Nastavni list uprilogu.