Proizvodnja hljeba – priprema za čas

Određivanje kraja završne fermentacije i njihov uticaj na kvalitet gotovih proizvoda.