Projekt ASIQ – nabavljeni interaktivni ekrani za još kvalitetniju nastavu i rad sa učenicima OŠ Voštarnica – Zadar

Zahvaljujući sredstvima osiguranim kroz projekt „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, od sada Osnovna škola Voštarnica – Zadar u svom radu raspolaže sa novim pomagalima – interaktivnim ekranima za kvalitetniju i interaktivniju nastavu i rad sa učenicima. Za opremanje nove školske zgrade pet interaktivnih ekrana je nabavljeno iz projekta ASIQ, a još 11 iz drugih izvora te su sada sve učionice opremljene njima. 

Interaktivni ekran  uređaj je poput velikog ekrana ili televizora koji u sebi ima ugrađene senzore za dodir. Ekrani dolaze s ugrađenim računalom koje možete koristiti poput monitora s dodirnom tehnologijom i prikazivati na njima multimedijski sadržaj. Primjerice, pomoću aplikacije kao što je Mozabook, moguće je prikazati veliku količinu interaktivnog sadržaja prilagođenog za škole. Osim toga, interaktivni ekrani pružaju mogućnost pohrane svih lekcija koje su zapisane na ploči te se iste mogu podijeliti s kolegama i učenicima. 

Prema dostupnim istraživanjima interaktivni ekran  izuzetno je snažno pomagalo u nastavi i radu s učenicima s teškoćama u razvoju jer osim što je instrument koji omogućava individualizaciju svih nastavnih sadržaja ima i iznimno snažan motivacijski učinak. Niz međunarodnih istraživanja potvrdilo je da učenici kojima je nastavni sadržaj prezentiran putem interaktivnog ekrana intenzivnije slušaju tijekom nastave te su aktivniji i motiviraniji za rad. Učenici osjećaju da im je nastavni materijal zabavniji, dinamičniji i prezentiran na njima razumljiviji način te se na taj način povećava pažnja učenika.

Nadalje, interaktivni ekran pruža učitelju puno širu mogućnost izrade individualiziranih materijala ili korištenje već gotovih materijala koji se mogu preuzeti i kao takvi ili uz prilagodbu koristiti individualno ili sa skupinom učenika. 

S obzirom da je budućnost rada s učenicima interaktivna, opravdano je očekivati da će interaktivni ekran biti nužan u radu s učenicima. Isti pomaže učitelju da individualizira nastavu i omogući učeniku da na najjednostavniji način postigne odgojno-obrazovne ishode planirane nastavnim kurikulumom te IOOP-om (individualnim odgojno-obrazovnim programom).

U radu s učenicima s teškoćama u razvoju u većoj mjeri se počela koristiti interaktivna računalna tehnologija kako bi se učenicima omogućilo što bolje uključivanje u njihovu  socijalnu i profesionalnu zajednicu u kojoj digitalna tehnologija ima važno mjesto.

Interaktivni ekran stavlja učenika u poziciju aktivnog sudionika tijekom rješavanja različitih zadataka, a učiteljevu povijesno centralnu poziciju pomiče većim dijelom u poziciju učenikovog suradnika.

Izraženije vizualne i auditivne stimulacije potiču učenika na aktivnije sudjelovanje u traženju informacija vezanih uz određenu temu i tijekom rješavanja zadataka.

Važno je istaknuti da interaktivni ekran nije pomagalo koje je samo sebi dovoljno. Ključna je uloga učitelja koji zna ispravno i u pravoj mjeri koristiti ovo pomagalo i koji u svom radu zna primjenjivati primjerene metode rada. 

 Sve šira i intenzivnija upotreba interaktivnog ekrana svakako je doprinijela  modernizaciji metoda poučavanja učenika s teškoćama u razvoju.

Putem interaktivnog ekrana učitelj se može prilagoditi različitim stilovima učenja i koristiti različite izvore znanja k

ako bi na najbolji način zadovoljio učenikove individualizirane potrebe i interese.

Upotrebom interaktivnog ekrana utječemo na proces poučavanja na više načina. Njegovom upotrebom prvenstveno utječemo na motivaciju i entuzijazam učenika. Primjenom različitih programa njegovu uporabu prilagođavamo individualnim stilovima učenja i potrebama učenika.

Projekt ASIQ financira EU kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR. Osnovni cilj projekta ASIQ je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Share on facebook
Podijelite preko Facebooka
Share on twitter
Podijelite preko Twittera
Share on linkedin
Podijelite preko Linkedina
Share on email
Podijelite preko emaila